Uncompromising
in ultra precision
machining

At Nebo we challenge the status quo. We are uncompromising toolmakers. Pioneers in precision, architects of complexity and craftsman of the seemingly unmakeable.

Bij Nebo dagen we de status quo uit. Bij Nebo zijn we meer dan alleen een gereedschapsmaker. We zijn pioniers in precisie, architecten van complexiteit, en bouwers van het on-maakbare.

Nebo

We believe in
co-creation and
partnership

 

Nebo Create

Create

We believe in co-creation and partnership. Together we design the ideal process from a challenging task to accurate manufacturing.

Wij geloven in co-creatie en partnerschap. Samen ontwerpen we het ideale proces van een uitdagende taak tot nauwkeurige productie.

Fabricate

With our state-of-the-art machine park and facilities we are dedicated to ultra precision manufacturing. We push our limits regarding extraordinary materials and we have the possibilities to go direct in production. Our craftsmanship in symbiosis with our Yasda machines deliver continuous process innovations.

Met ons ultramoderne machinepark en bijhorende faciliteiten zijn we toegewijd aan ultra-precieze productie. Wij verleggen onze grenzen op het gebied van bijzondere materialen en hebben de mogelijkheden om direct tot productie over te gaan. Ons vakmanschap samen met onze Yasda-machines levert continue procesinnovaties op.

Craftsmanship in
symbiosis with our
Yasda machines

 

Nebo Fabricate

 • Craftsman who take ownership from the start to the end of a project
  Vakmannen die eigenaarschap tonen van begin tot eind
 • Direct contact with the manufacturer, we will take control of your challenges
  Direct contact met de maker, wij lossen uw uitdagingen op
 • Short lead times, from idea to realization by a pragmatic way of working
  Korte doorlooptijden, van idee tot realisatie met een pragmatische manier van werken
 • One-stop shop makes us in control of complex workflows
  Als One-Stop-Shop zijn wij ingericht op moeilijke productieprocessen
 • Multi-discipline cutting technologies combined with in-house knowledge and experience
  Meervoudige verspaningstechnologieën gecombineerd met in-house kennis en ervaring

Ultra precision
validation tooling
from the Zeiss Prismo family

 

Nebo Validate

Validate

The proof of the pudding is in the eating. We measure extreme tolerances through the use of geometric dimensioning and tolerancing. Our ultra precision validation tooling from the Zeiss Prismo family guarantee that we deliver success through precision. All the way from proof of concept to production.

Wij bewijzen wat we kunnen door het aan te tonen. Wij meten extreme toleranties door het gebruik van geometrische maatvoering en tolerantiezetting. Onze uiterst nauwkeurige meetbanken uit de Zeiss Prismo-lijn garanderen ons succes. Van proof of concept tot productie.

Contact

For inquiries or assistance, please feel free to reach out to our team via phone or email. We’re here to help!

Voor vragen of meer informatie, voel je vrij om contact met ons op te nemen via de volgende kanalen. Wij staan klaar om u te helpen.

 

Call us    Send email